ลูกค้าสามารถลบบัญชีได้ที่หน้า Menu > User Profile > Delete Account

หรือสามารถติดต่ออีเมล marketing@wworkthailand.co.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการลบบัญชีให้โดยให้ข้อมูลชื่อ-นามสกุล อีเมลและเบอร์ติดต่อ